Standpunten

Zoeken

Alcohol en Drugs

De PvdA wil drugspreventieprogramma’s, zoals het geven van voorlichting op scholen, stimuleren en het misbruik van alcohol en drugs en de overlast, die daaruit voortkomt aanpakken.

Lees verder

Cultuur

Cultuur is en blijft voor de PvdA een belangrijk punt, waarbij de prioriteiten zullen komen te liggen bij de schoolgaande jeugd en de aanwezige muziek-, toneel- en zangverenigingen. Zij vormen een bindend element in onze samenleving.

Lees verder

Dienstverlening

De PvdA wil de service aan de inwoners verder verbeteren, ook via internet. Met de computer is het mogelijk vanuit de huiskamer informatie te zoeken en van diensten gebruik te maken.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA zet in op duurzaamheid, zowel in de eigen organisatie, als door het stimuleren van toepassing van energiebesparende maatregelen in woningen.

Lees verder

Jeugd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt geen gebouw, maar een goed draaiend netwerk van organisaties, dat laagdrempelige hulp en ondersteuning op maat biedt aan ouders en kinderen, maar ook aan hulpverleners en onderwijsgevenden. Jeugdbeleid geven we vorm met de jongeren zelf. Daarom gaan we het overleg met de Jeugdraad voortzetten en intensiveren.

Lees verder

Sociaal beleid

De PvdA vindt dat in schrijnende gevallen, waarbij individuen de dupe dreigen te worden van doorgeschoten regelgeving, een passende oplossing moet worden gevonden. Stille armoede en eenzaamheid vormen belangrijke aandachtspunten.

Lees verder

Sport

Sport moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daar waar nodig dient de gemeente (financieel) te ondersteunen.

Lees verder

Structuurvisie

De structuurvisie is recent vastgesteld. Het is een uitdaging voor de PvdA om in overleg met de inwoners er voor te zorgen, dat onze dorpen vitaal blijven, ondanks de vergrijzing en de daling van het aantal inwoners. De economie krijgt een belangrijke impuls met een goede invulling van de recreatie aan de Boerestreek, het omvormen van

Lees verder

Werkgelegenheid

is belangrijk voor iedereen.

Lees verder