Cultuur

Cultuur is en blijft voor de PvdA een belangrijk punt, waarbij de prioriteiten zullen komen te liggen bij de schoolgaande jeugd en de aanwezige muziek-, toneel- en zangverenigingen. Zij vormen een bindend element in onze
samenleving.