Sport

Sport moet voor iedereen toegankelijk blijven. Daar waar nodig dient de gemeente (financieel) te ondersteunen.