Structuurvisie

De structuurvisie is recent vastgesteld. Het is een uitdaging voor de PvdA om in overleg met de inwoners er voor te zorgen, dat onze dorpen vitaal blijven, ondanks de vergrijzing en de daling van het aantal inwoners. De economie krijgt een belangrijke impuls met een goede invulling van de recreatie aan de Boerestreek, het omvormen van Venekoten Noord tot woongebied en het ontwikkelen van het nieuwe Eco-munity park. Het woonprogramma, inclusief goed werkende woonservice-zones willen we samen met onze inwoners zo snel mogelijk uitwerken.