Werkgelegenheid

is belangrijk voor iedereen.

De PvdA zal alles in het werk stellen om de werkgelegenheid op peil te houden: Voortzetting van reïntegratiebeleid en stimulering van vestiging van bedrijven. Het in overleg met scholen en bedrijven realiseren van voldoende stageplaatsen en leer-werk projecten. Het investeren in goede verhoudingen met ondernemers. Projecten die werkgelegenheid scheppen naar voren halen.