Fractie / commissielid

Ivelina Chimpireva

Ivelina Chimpireva

Over Ivelina Chimpireva

Mijn naam is Ivelina Chimpireva (40) en ik woon al 6 jaar naar volle tevredenheid in onze mooie gemeente Ooststellingwerf.
Het recht op een fatsoenlijk bestaan staat centraal bij de Partij van de Arbeid. Daarom ben ik vier jaar geleden lid van de partij geworden en vervul ik als vrijwilliger de functie van secretaris van het afdelingsbestuur.
Voor mij betekent PvdA: Participeren Verbinden Duurzaam Activeren. Een partij waarbij niet afkomst, geloof of huiskleur telt, maar de mens zelf.
Niemand wenst behandeld te worden als een kostenpost, waarop bezuinigd kan worden, terwijl bij een steeds kleinere groep de welvaart verder toeneemt. Onze samenleving en de onderlinge samenhang tussen mensen staan op het spel. De inwoners van onze gemeente en hun belangen wil ik graag op publiek en gemeentelijk vlak vertegenwoordigen. Daarom wil ik me inzetten voor betere sociale voorzieningen en de bereikbaarheid daarvan; voor de strijd tegen de armoede en het daarmee samenhangende sociale isolement; voor een duurzame leefomgeving voor onze kinderen, voor de toekomstige generaties en voor ons allemaal.