1 juli 2013

Bijen – elfstedentour

In de Tweede Kamer zet ik me al een tijdlang in voor de aanpak van de bijensterfte. De sterfte is al enige jaren zeer zorgelijk hoog. Bijen hebben onze hulp dringend nodig en wij hebben de bijen nodig. Zij zorgen voor 1/3 deel van de voedselproductie op onze aarde en zij hebben een hoofdrol in onze natuur voor de plantengroei. Einstein zei eens : zonder bijen geen leven! De grote bijensterfte heeft meerdere oorzaken, zoals de Varoamijt, te weinig voedsel en chemische bestrijdingsmiddelen. Al deze oorzaken moeten in samenhang worden aangepakt. Deze week deed ik daarom mee aan een actie voor media-aandacht voor de ernstige bijensterfte en het bevorderen van een 200 kilometer lang bijenlint door en tussen onze Friese elf-steden. Tijdens deze elf –stedentour deelden we zakken bloemenzaad uit bij de gemeentehuizen en vroegen we de 11-steden gemeenten het convenant te tekenen voor gifvrij groenbeheer. Hiermee hebben we geregeld dat er een ruim 200 kilometer lange strook bloemen voor bijen komt met volop voedsel. En dat deze gemeenten het goede voorbeeld geven door geen roundup/ gif te gebruiken bij onkruidbestrijding.
We doen een beroep op alle mensen hiermee te stoppen en alternatieve methoden als branden/heet water ed te gebruiken.
Zo helpen we de bijen !!

Lutz Jacobi