Door op 18 mei 2016

Column: Roerige tijden in politiek Ooststellingwerf

De affaire rondom het aftreden van wethouder Derks heeft binnen de coalitie van Ooststellingwerfs Belang, het CDA en de VVD diepe sporen achtergelaten. De door de heer Derks aangekondigde terugkeer in de raad was voor de beide coalitiepartners aanleiding om de intern sterk verdeelde VVD de duimschroeven aan te draaien en te dreigen met het verbreken van de samenwerking. Die druk bleek succesvol. Via hun eigen website liet de VVD weten niet met de heer Derks verder te willen. De pers rook bloed met als gevolg niets verhullende artikelen over de daadwerkelijke redenen van het vertrek van de voormalige wethouder. Er zat voor hem niets anders op dan zijn raadslidmaatschap op te geven. Tot op dit moment is het nog onduidelijk wie de opengevallen plaats in de VVD fractie zal gaan innemen. Al met al is deze vertoning erg slecht voor het aanzien van de politiek. Reden voor de PvdA en de andere oppositiepartijen, om via het stellen van vragen aan het college aan waarheidsvinding te doen. Met name willen wij graag weten of de bewering van Sietse Derks dat de onderlinge machtsverhoudingen binnen het college bij zijn gedwongen terugtreden een grote rol hebben gespeeld een kern van waarheid bevat. Aan de hand van de antwoorden van het college zullen de oppositiepartijen bepalen of een nader onderzoek noodzakelijk is.

De afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over gemeenten die geld overhouden  bij de uitvoering van met name de WMO. Ook in Ooststellingwerf is dat het geval. Het lijkt er op, dat er in 2015 ruim een miljoen minder is uitgegeven dan begroot, waardoor de reserve die is gevormd voor dit beleidsonderdeel stijgt tot 3,8 miljoen. Een erg hoog bedrag dat (nog) niet aan zorg is uitgegeven.  Dit valt aan onze burgers niet uit te leggen. Natuurlijk moet er een buffer zijn, maar als er zoveel overblijft zal bekeken moeten worden wat de oorzaken zijn. Is de gemeente zo efficiënt dat ze het goed kunnen regelen met minder geld dan het Rijk had verwacht of Is er te veel bezuinigd op noodzakelijke voorzieningen? De PvdA vindt dat de zorg in onze gemeente optimaal moet zijn. Geld voor de verzorging van kwetsbare mensen hoort niet op de plank te blijven liggen. Een belangrijk gespreksonderwerp dus de komende weken.

De komende weken wordt ook verder gepraat over de samenwerking tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Terwijl de andere beide gemeenten een bestuurlijke fusie op termijn aan de orde willen stellen is dit voor de meerderheid van de raad in Ooststellingwerf (vooralsnog) onbespreekbaar. De PvdA vindt deze opstelling onverstandig. Er zijn nu eenmaal ontwikkelingen die niet te stoppen zijn. Volharding in het tot nu toe ingenomen standpunt kan leiden tot isolement.