Door op 3 juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013

Het zomerreces staat weer voor de deur, maar eerst nog even terug kijken op de juni maand, waarin weer veel aan de orde is geweest binnen de gemeente politiek.
Leest het verslag via bijgaande link.
Nieuwsbrief PvdA juli 2013