Door Simon ter Heide op 7 oktober 2013

Nieuwsbrief oktober 2013

De maand september is weer voorbij en dus is het tijd om verslag te doen van de politieke activiteiten in deze periode. In deze nieuwsbrief ook de aankondiging van twee bijeenkomsten. En tot slot presenteert de groslijstcommissie haar voorstel voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Klik hier voor de nieuwsbrief

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide