Door op 7 oktober 2013

Nieuwsbrief oktober 2013

De maand september is weer voorbij en dus is het tijd om verslag te doen van de politieke activiteiten in deze periode. In deze nieuwsbrief ook de aankondiging van twee bijeenkomsten. En tot slot presenteert de groslijstcommissie haar voorstel voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Klik hier voor de nieuwsbrief