23 februari 2016

PvdA Ooststellingwerf betreurt vertrek VVD wethouder Derks

SietseDerks

Sietse Derks stopt op 1 maart aanstaande onverwacht als wethouder van de gemeente Ooststellingwerf. De PvdA is hier niet blij mee. De heer Derks heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in belangrijke dossiers. Hij straalde ambitie uit en de PvdA vond zijn aanpak en zijn manier van communiceren met de fracties verfrissend. Het college van B & W was, zo heeft de PvdA moeten constateren, minder enthousiast over zijn aanpak.

Namens de PvdA, Simon ter Heide, fractievoorzitter.