Door op 22 februari 2016

Energiebesparingsproject voor minima

PvdA blij met uitvoering motie over energiebesparingsproject voor minima

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 diende de PvdA een motie in om het energiebesparingsproject ‘Goed Voorbeeld Doet Goed volgen’ (ook) beschikbaar te stellen voor de minima. Die motie werd toen niet door het college overgenomen . Het college blijkt nu de motie toch uit te voeren. Dat blijkt uit het actieplan armoedebeleid.

Project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’
energiebesparing
Door mee te doen aan het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ krijgen huishoudens inzicht in hun energieverbruik (gas, elektriciteit en eventuele opbrengst zonnepanelen). Het leidt tot grotere bewustwording. Dat kan bijdragen tot gedragsverandering en dat kan weer leiden tot een flinke besparing op het energiegebruik.

Motie
Omdat het  voor mensen met een smalle beurs mooi is om extra geld vrij te kunnen maken voor de dagelijkse boodschappen of kleine extraatjes, heeft de Partij van de Arbeid tijdens de behandeling van de begroting 2016 een motie ingediend waarin het  college wordt gevraagd om te onderzoeken of het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ in de tweede helft van 2016 vooral ook beschikbaar kon worden gesteld aan alle inwoners die op of onder het minimumloon zitten.

Uitvoering motie
Tijdens de raadsvergadering heeft het college de motie niet overgenomen. Nu het actieplan Armoedebeleid is vastgesteld door het college wordt duidelijk dat de PvdA-motie toch wordt uitgevoerd. De indieners van de motie, Simon ter Heide en Fimke Hijlkema zijn hier ontzettend blij mee. ‘Het is belangrijk dat we er alles aan doen om de positie van de minima te verbeteren en bovendien is bewustwording en gedragsverandering wat betreft energieverbruik goed voor het milieu’.  Twee vliegen in één klap!