Door op 21 februari 2014

PvdA Ooststellingwerf wil meer banen voor arbeidsgehandicapten

De PvdA wil dat ook bij  gemeenten meer arbeidsgehandicapten een baan tussen collega’s krijgen. De partij wil er naar streven dat binnen vier jaar 5% van de werkplekken bij gemeenten wordt ingenomen door iemand met een beperking. Ook wil de PvdA dat voldoende banen voor arbeidsgehandicapten een voorwaarde is voor bedrijven die opdrachten willen krijgen van de gemeente.
Lijststrekker Simon ter Heide: “In Nederland moet iedereen volwaardig mee kunnen doen. Duizenden mensen met een beperking stonden de afgelopen jaren langs de kant, in plaats van dat ze gewoon werk deden tussen de collega’s. In het sociaal akkoord zijn bindende afspraken gemaakt over minstens 125.000 banen voor deze mensen. Ook in de gemeentes moeten we een extra tandje bij zetten. Gemeentesnkunnen op dit gebied echt een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”
In Nederland werken in totaal 170.000 mensen bij de gemeente. De PvdA streeft er naar, dat in 2018 daar minstens 8500 arbeidsgehandicapten tussen zitten. Daar bovenop komen de banen bij bedrijven die werk uitvoeren voor de gemeente. De PvdA Ooststellingwerf zou het werk in bijvoorbeeld de thuiszorg of de groenvoorziening graag sociaal aan gaan besteden.
 “De fixatie op de laagste prijs bij aanbestedingen heeft er toe geleid, dat er geen plek was voor mensen met een beperking. Indien de PvdA het voor zeggen krijgt,  gaan we de thuiszorg en groenvoorziening sociaal aanbesteden, met extra aandacht voor voldoende werkgelegenheid voor mensen met een beperking, aldus Simon ter Heide.”