Door op 4 maart 2013

Milieustraat binnenkort langer open op zaterdag?

Op zaterdagen is het bij de milieustraat in Oosterwolde altijd een drukte van jewelste. Zaterdag is nu eenmaal de dag dat – toch wel voornamelijk – mannen in en om het huis klussen en hun afval naar de milieustraat brengen. Op dit moment sluit de werf al om 11.45 uur, zodat al die klussende mannen zich tegelijk aan de Nanningaweg melden. Als ze al niet voor een gesloten hek komen te staan. Daarom heeft de PvdA-fractie het college gevraagd om de openingstijden te verruimen. De volledige raad heeftop 26 februari met dit verzoek ingestemd en het college gaat zoeken naar oplossingen.

Om de kosten van de verruiming van de openingstijden te drukken, zou het kunnen dat de milieustraat op een andere, minder drukke dag, korter open is.

Wordt vervolgd…