Door op 12 februari 2013

PvdA duikt in sportaccommodaties

De sportaccomodaties komen binnenkort weer op de politieke agenda. In dat kader bracht de fractie een werkbezoek aan de in aanbouw zijnde MFA in Oldeberkoop

In 2011 heeft de fractie van de PvdA een ronde gemaakt langs sportaccommodaties, recreatieondernemers en andere betrokkenen ter voorbereiding op het beleidsplan van het college voor de sportaccommodaties. Het college kwam vervolgens met een ‘streefbeeld’, dat niet verder kwam dan de commissievergadering. In de begrotingsvergadering van november 2012 heeft het college, na lang aandringen van PvdA en OB, toegezegd met een nieuwe notitie te komen. De PvdA is zich nu weer intensief aan het voorbereiden op de komende discussie daarover.

Zo werd er een bezoek gebracht aan de nieuwe multifunctionele accommodatie in Oldeberkoop. De stichting MFA Oldeberkoop heeft ons vol enthousiasme verteld over de stand van zaken en ons de nieuwbouw laten zien. Een indrukwekkend gebouw, waarin een sporthal, peuterspeelzaal, brandweergarage, dorpshuisfunctie, sportkantine en kleedkamers zijn ondergebracht. Alles ziet er nu al prima uit en als de afwerking klaar is, zal alles vast tip top in orde zijn. De voorbereidingen zijn in al 2003 gestart en 10 jaar later wordt de lange adem van de Oldeberkopers eindelijk beloond. Wordt er nu al veel vrijwilligerswerk gedaan, straks bij de exploitatie en het onderhoud van het gebouw zijn ook weer veel vrijwilligers nodig. De groep die zich met de voorbereiding en nu met de bouw bezig houdt heeft heel veel werk verzet en is voortdurend op zoek naar de meest efficiënte en rendabele oplossing voor problemen waar ze tegen aan lopen. Het optimisme voert de boventoon. Straks zullen vele werkgroepen het MFA draaiende houden. De fractie is onder de indruk van de werkzaamheden en komt graag terug als het gebouw helemaal klaar en in gebruik is.

De fractie heeft vervolgens een aantal gesprekken gevoerd in Haulerwijk, daar staat immers sporthal De Bongerd en ligt openluchtzwembad Haulewelle. Ook hier enthousiaste verhalen over optimalisering van de sportaccommodaties en de betekenis van deze accommodaties voor het dorp.

 Vervolgens heeft de fractie een werkbezoek gebracht aan Laco. Simon, Herman, Jelke en Fimke meldden zich aan de balie van het zwembad in Oosterwolde. Het zwembad en de sporthal in Oosterwolde werden uitgebreid bekeken. De fractie was onder de indruk, niet alleen van wat er boven de grond zichtbaar is, maar ook van wat er ‘onder de grond’ nog aan machines en dergelijke zit verstopt. Machines die natuurlijk belangrijk zijn voor een veilig en schoon zwembad. Met de bedrijfsleider werd uitgebreid gesproken over de visie op de toekomst van de sportaccommodaties in Oosterwolde, Appelscha (zwembad) en Haulerwijk (sporthal). Ook hier weer ideeën te over voor de optimalisatie van de sportaccommodaties.
De fractie heeft ook een thema-avond aan de sportaccommodaties gewijd. PvdA-leden waren bij deze fractievergadering uitgenodigd. De avond was bijna te kort, zo intensief werd er gesproken over de sportaccommodaties. We verwachten dat het college in maart of april van dit jaar met de notitie zal komen, we gaan dan ook nog even door met onze ‘duik’ in de sportaccommodaties.
Hebt u goede ideeën of wensen voor wat betreft de sportaccommodaties in onze gemeente, neem dan gerust contact op met de woordvoerder van de fractie, Fimke Hijlkema, fimke.hijlkema@ziggo.nl of 06-51506168.