Door op 23 april 2015

Woningen: ja! Op Ter Borch Esch: nee!

De kranten en Facebook staan er vol mee. De plannen van een projectontwikkelaar om op de Esch achter Rikkingahof twintig woningen in het duurdere segment voor senioren te bouwen. De projectontwikkelaar zet de plannen nu even in de koelkast. De PvdA wilde duidelijkheid.

Ter Borgh Esch
Wat wil de projectontwikkelaar?

De projectontwikkelaar wil twintig woningen in het duurdere segment bouwen achter Rikkingahof. Dit is niet de eerste keer dat hij plannen voor deze grond indient. De meest recente plannen zijn iets gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Nu worden de twintig woningen anders gesitueerd, mogen de bewoners hagen planten (dat mocht eerst niet) en is het Fryske Gea ingeschakeld om het landgoed waar de woningen op zouden komen te onderhouden. Ook is Rikkingahof/Liante nu bij de plannen betrokken omdat zij 24-uurs zorg kunnen bieden als dat nodig is.

Wat is het probleem?
De grond waar deze woningen op gebouwd zouden worden liggen in een heel oud gebied, een zogenaamde es. Een prachtige open kop in het landschap, waar niet alleen de bewoners van Rikkingahof, maar alle Oosterwoldenaren heerlijk kunnen wandelen. Bovendien is dit nog de enige es die er is in Oosterwolde. Bovendien is er elders in Oosterwolde voldoende bouwgrond aanwezig, ook bouwgrond waarop twintig duurdere woningen kunnen worden gebouwd. Het argument van 24-uurs zorg van Rikkingahof is geen valide argument omdat alle inwoners van Ooststellingwerf 24-uurs zorg kunnen krijgen, dat geldt zeker voor rijkere oudere inwoners. Het probleem is dus de aantasting van het landschap.

In de ijskast levert geen raadsuitspraak
De afgelopen tijd is er veel onrust ontstaan onder de inwoners van Ooststellingwerf. Veel reacties op de Facebookpagina Oosterwolde Toen en een handtekeningenactie leverde 2000 tegenstanders en slechts een handvol voorstanders van het plan op. Dat heeft er toe geleid dat de projectontwikkelaar en SIR 55 (Stichting Initiatieven Realisatie 55+, dit is een consumentenorganisatie gericht op het realiseren van de eigen woonwens dóór en vóór 55-plussers) hebben besloten de plannen voorlopig in de ijskast te zetten vanwege (zoals de projectontwikkelaar zelf zegt); ‘dat er veel maatschappelijke onrust, onduidelijkheid en onjuiste beeldvorming is ontstaan. Ons doel was en is om een landgoed te krijgen dat breed door haar gebruikers en haar omgeving wordt gedragen.’.
Het college heeft de raadsleden aan het begin van de raadsvergadering gevraagd het voorstel van de agenda te halen. De meerderheid van de raadsleden (OB, CDA en VVD) was daar vóór. De andere partijen wilden wel graag een discussie over het onderwerp.

Motie PvdA
Omdat het erg onbevredigend zou zijn dat er geen uitspraak van de raad zou komen over de plannen heeft de PvdA een zogenaamde motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. In die motie wordt het college gevraagd om toekomstige plannen voor woningbouw op de Ter Borch Esch als niet wenselijk te bestempelen en uit te sluiten.
Helaas: deze motie haalde het niet. Ooststellingwerfs Belang (minus de heer Wolter Donker), het CDA en de VVD stemden tegen omdat zij toekomstige ontwikkelingen niet bij voorbaat willen blokkeren. Dat betekent dat de projectontwikkelaar zijn (wellicht gewijzigde) plannen gewoon door kan zetten, een meerderheid is voor het bouwen op de Ter Borch Esch. De oppositiepartijen stemden voor de motie, dus tegen bouwen op die mooie plaats.